NAAMLIJST DER LEDEN 277 de Leuvense Bibliotheek, Brauw, Jhr. Mr. W. M. de, Benoordenhoutseweg 28. Brauw, Jhr. Mr. E. N. de, Delistraat 31. Breemen, Dr. P. J. van, De Bruijnestraat 52. Breesnee, Mej. A. J„ Jozef Israelslaan 5. Breesnee, Mej. Mr. G. H. C., Neuhuyskade 66. BroekBastet, Mevr. L. M., Jaarsveldstraat 16. Broug, W. Th. J., Frederikstraat 165. Bruijn van Melis en Mariekerke, Mr. M. J. H. de, Ruychrocklaan 187. Bruijn van Melis en Mariekerke, Mej. G. E. M. de. Statenlaan 115. Burger, P., Kempstraat 39. Burnier, J. C., Westeinde 41. Buuren, G. J. van, Frankenstraat 80. Bijenkorf, N.V. Magazijn de, Wagenstraat 22. Bylandt, E. A. H. B. Graaf van, Groot Hasebroekseweg 8, Wassenaar. Calkoen, A. Baron, Surinamestraat 45. Campo Hartman, W. F. del, Huize „Griftenstein", Biltschestraatweg 1, De Bilt (Utr.). Cannegieter, Mej. T., IJpersestraat 8, Scheveningen. Cauwenbergh, E. van, Bibliothecaris van de Leuvense Bibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein, Leuven. Clercq, S. de, Emantsstraat 29. Cleijndert Azn.,H., Willem de Zwijgerlaan 32. Cohn, H., van Lennepweg 24. Collot d’Escury, Ir. H. A. A. Baron, Mauvestraat 57. Clooster Baron Sloet tot Everlo, Mr. C. v. d., de Sillestraat 192. Cort van Linden, Mr. P. W. J. H., Alexander Gogelweg 41. Cosquino de Bussy, Ir. M. Ie, Hoge Nieuwstraat 40 I. Cramer, Drs. N., Helmstraat 11, Scheveningen. Crèvecoeur, A., Oud-Blaricummerweg 29, Laren (N.H.). Crol, Mej. Mr. H. C„ Paul Gabrielstraat 107. Daniels, Mr. F., Duinrooslaan 7, Wassenaar. Davidson, Ir. C. M. R., Jac. de Graefflaan 17. Davidson, Mr. L., Parkweg 30, Scheveningen. Decker, J. A. M. ,de, Groot Hertoginnelaan 34. Deckers, Mr. Dr. L. N., Benoordehoutseweg 72. Deurman, Mej. B-, van Merlenstraat 64. Diepen, Mej. H. J. J. M. van, Handellaan 35, Naarden. Does, Jhr. Mr. G. W. van der, van Montfoortlaan 11. Donner, Mr. Dr. J., Statenlaan 10. Dooren, N. van, Laan van N.O. Indie 32.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 306