19 EN ZIJN NAASTE OMGEVING tekening was overleden opstallen tussen het oorspronkelijke huis en het huis oost van de nieuwe aanwinst werden afgebroken en op die plaats werd een gebouw, ook vier ramen breed en in stijl geheel aansluitend bij het oude huis, opgetrokken met links achter een kleine, uitgebouwde vleugel. De front- breedte aan het Voorhout werd dus verdubbeld. Hier door ging de fraaie evenwichtigheid van het oude huis geheel verloren, aestetisch was het een grote achteruit gang. Vooral ook doordat het mooie dak met de sierlijke dakvensters uiteraard moest verdwijnen om plaats te maken voor een dak vrijwel gelijk aan het tegenwoor dige. Men heeft wel gezegd, dat dit uit de 19e eeuw dateert. Bij de verbouwing van 1917 zijn n.l. brand- sporen aan de balken gevonden. Corn, van de Ven in zijn artikel legt verband met de grote brand van het Departement van Marine, het vroegere huis van Van Aerssen van Sommelsdyck, in 1844. Ten onrechte, w.ant toen heeft alleen het dak van Diligentia geleden. De voorlopige monumentenlijst zegt, dat het dak na een brand van omstreeks 1895 nieuw is gemaakt. Dit bleek niet te verifiëren/ maar als het zo mocht zijn, dan is het toch in de oude vorm hersteld, zoals blijkt uit de 18e eeuwse tekening van Cornelis Pronk, waarop het huis in zijn uitgebreide vorm te zien is." De tweede uitstek werd aangebracht tegen het vierde, meest oostelijke, raam en niet van een voordeur voorzien. Deze is in de tachtiger jaren van de 19e eeuw tot stand gekomen, toen het grote huis in twee woonhuizen is verdeeld. Pas in 1888 is het oostelijke deel afzonderlijk bewoond en eerst toen is een ingang aangebracht, die zich in vorm aansluit bij de monumentale ingang aan de Kneuterdijk, die reeds voor komt, als ik goed zie, op een schilderij van Joris van der Hagen uit ongeveer 1660. Nadat Arent van Wassenaer in 1721

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 32