HET HUIS VAN WASSENAAR-DUIVENVOORDE 22 eerst worden Jan Persijn. op 8 maart erf De geschiedenis van nagegaan. dit perceel zal nu Het was een breed perceel, veel breder dan het in 1718 aangekochte. In 1458 was het voor de helft eigendom van Jan van Sparnewoude en voor de andere helft van het klooster te Loosduinen. Nog in hetzelfde jaar kocht Cor nells van Noirden het en in 1465 ging het over op Jan Dedel. In het Hofboek van 1466 wordt Jan Dedel dan ook genoemd als eigenaar van een ,,breet huys” aan de Hoge Nieuwstraat, terwijl het in 1512 behoorde aan de meergenoemde Willem Goudt en in 1561 aan Mr. Matheus Fierlinck, die toen dus twee aaneensluitende, percelen had, terwijl in 1583 Mr. Pieter Hanneman, griffier van het Hof van Holland, eigenaar was. Daarop vinden we Jacobus Theus en Machteld Sandelin, wier erven het op 26 mei 1622 verkopen aan Mr. Reynier van Persijn, Raedt-ordinaris in den Hove van Holland. Hij stond het vermoedelijk ,af aan zijn moeder, tenminste in 1627 woont er Juffrouw Moons, weduwe van Reynier van Perseyn stierf in maart 1639 en 1641 verkochten zijn erfgenamen huis en erf aan de advocaat Mr. Rudolphus de Man, die het slechts kort behield. Want het blijkt, dat reeds in 1643 zonder dat een transport is gevonden, het huis behoort aan Willem van Dorth, Heer van Oelde, Horst en Pesch, gehuwd met Walburg van Marnix van St. Aldegonde. Deze kreeg n.l. op 24 september 1643 consent om een hek te plaatsen voor zijn huis aan het Voorhout, roïende op dat van de Heer van Duivenvoorde. 35Het tussenliggende perceel was toen, zoals we weten, nog niet bebouwd. Stellig heeft Van Dorth in 1643 aan de Voorhoutzijde van zijn erf het huis met de Renaiss.ance-gevel en stal 35Rekenk. 181 fol. 170 vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 35