23 EN ZIJN NAASTE OMGEVING Elandt Van Call Louis Morgan twee kinderen, dochter Elizabeth, die gehuwd van Wemvee. Zij verkochten der het gehele perceel op 21 October 1668 Hallungius, extra-ordinaris Envoyé van het parle- van State”, beide het Voorhout ver- de Hoge Nieuw- der Vorre, Duitse annex gezet, die wij zowel op de plattegrond van van 1665 als op de iets latere tekening van kunnen zien. Hij was Gedeputeerde ter Staten-Generaal vanwege Gelderland, compareerde voor 't eerst .als zo danig in 1640, en leefde met zijn vrouw in een zeer onge lukkige echt, zoals uit verscheidene notariële akten blijkt. De datum van zijn overlijden is onbekend, maar 15 sep tember 1668 stelt Willem van Dordt nog het goed Oolde tot onderpand (Rechterlijk protocol Lochem). Zij is op 28 december 1654 beluid. Haar erven hadden enige tijd nodig om de omstreden erfenis te liquideren, die met vele schulden was belast en onder curatele van het Hof Pro vinciaal werd gesteld. Op 7 juli 1655 nog kregen zij consent om een nieuwe „stinckput” in het Voorhout te maken. Het blijkt dan, dat de buurman, Mr. Johan de Cocq, curator ad lites van de nalatenschap was 38Ten slotte kocht op 26 mei 1658 een der erven, Anna Morgan, dochter van Charles Morgan en Elisabeth van St. Alde- gonde, voor de tweede maal weduwe, ditmaal van Walter Stricklant „gedeputeerde ter vergadering ment van Engeland en in den Rade huizen uit de boedel. Het huis aan huurde zij waarschijnlijk, het huis aan straat zeker. Daar woonde David van wyncoper. Anna Stricklant had uit haar eerste huwelijk met een zoon Thomas en een was met Edmond Thomas na de dood van hun moe- aan Johan van Z.H. de Hertog van Saxen-Gotha. De huizen bleven bijna 90 jaren in zijn familie. Aanvankelijk werden ze verhuurd; in 1674 woon- 3G) Rekenk. 182 fol. 202.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 36