HET HUIS VAN WASSENAAR-DUIVENVOORDE 32 beide huizen weer van één eigenaar waren. Na Potho- ven’s dood op 15 februari 1666 deed zijn weduwe, Judith van der Maes, beide huizen over aan Mr. Vincent van Pothoven, dezelfde die een rol speelde in het bekende proces van Sophia van Noortwyck en die ook aan de Kneuterdijk woonde op de andere hoek van de Hoge Nieuwstraat. Blijkbaar bewoonde Vincent van Pothoven het huis reeds vóór 1666, want op 13 oct. 1665 had hij een overeenkomst gesloten met zijn oostelijke buurman, de ons bekende Mr. Johan de Cocq, in verband met het bouwen van een nieuwe keuken 46 Mr. Vincentius van Pothoven bleef de huizen vele jaren behouden en vermoedelijk ook wel bewonen. Na zijn overlijden zijn tweede en laatste echtgenote Eli sabeth van den Kerkhove was hem reeds in april 1699 in de dood voorgegaan verkochten zijn kinderen op 21 december 1701 de huizen aan Elisabeth van der Leenen, huisvrouw van Adriaen Sterrevelt, notaris en procureur voor den Hove van Holland. Na de dood van dit echtpaar voor Adriaen Sterrevelt werd op 28 mei 1705 en voor Mevrouw Sterrevelt op 7 October 1712 impost op het begraven betaald vererfden de huizen op Marya Hartley, de enige dochter uit het eerste huwe lijk en universele erfgename ab intestato van Elisabeth van der Leenen. Zij was op 15 juni 1700 getrouwd met Mr. Franchois van der Hoop, Raadsheer in den Hogen Rade. Hij ontdeed zich op 22 februari 1723 van het kleine huis, dat hij verkocht aan Willem van Bimont. Maar hij had er blijkbaar spijt van, want op 19 februari 1731 kocht hij het weer terug. Van der Hoop stierf in mei 1741, zijn weduwe kort voor Kerstmis 1750. En op 11 april 1752 verkochten haar erven hun gehele eigen dom ter plaatse aan Jonkvrouwe Isabella Jacoba Hop. 4«) Keppel 1109.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 48