HET HUIS VAN WASSENAAR-DUIVENVOORDE 34 te-ontvanger, Gevers Deynoot is van omstreeks 1851 tot 1858, eerst als wethouder, later als Burgemeester, in het huis gevestigd geweest. Voor dit artikel is geput uit het archief Keppel afd. Torek van Roosendael in het Rijksarchief te Arnhem. Verder aangeduid als Keppel. Ook zijn geraadpleegd de consenten van de Rekenkamer met de bijbehorende stukken in het Algemeen Rijksarchief. Verder aangeduid als Rekenk. Vrijwel alle genoemde transporten van onroerend goed zijn gevonden in de Transport-registers op het Gemeente-archief, waar ze zonder moeite op hun data kunnen wor den teruggevonden. Ook de vele gegevens ontleend aan de doop- en trouwboeken en de registers van de impost op het begraven enz., berustend in laatstgenoemd archief, zijn gemakkelijk terug te vinden in de uitgebreide klappers. Tenslotte zijn verscheidene notariële akten geraadpleegd, die ook, uitstekend geklapperd, op het Ge meente-archief berusten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 50