TIEN JAREN WEDEROPBOUW EN 40 De onderhuizen met voor elke woning een eigen ruimte voor berging en fietsenstalling, de gemeenschap pelijke binnentuinen met speelgelegenheid voor de jongeren, de brede straten en open bouwwijze, de toe gepaste strokenbouw (loodrecht of schuin op de straat), de pogingen om het groen van de straat en het groen van de tuinen in contact te brengen (zo weinig mogelijk afscheidingen; geen schuurtjes) en de afwisselende toe passing van portiekbouw, galerijbouw en maisonnettes. Het leeuwendeel van de nieuwe woningen is tot stand gekomen in de wijken Moerwijk en Morgenstond, waar van het mij telkens weer treft hoeveel inwoners van Den Haag ze nog niet uit eigen aanschouwing kennen. Moerwijk (35.000 inwoners) en Morgenstond (35.000 inwoners) zijn bijna gereed. De door een groenstrook daarvan gescheiden wijken Bouwlust-Berestein en Vre derust (samen 40.000 inwoners) zijn in aanbouw ge nomen. Tezamen een stad van 110.000 inwoners met straten, die meer huisnummers tellen dan de Laan van Meerdervoort en met een wijkcentrum in Morgenstond, dat gebouwd zal worden volgens de bekroonde inzen ding van een prijsvraag en waar volgens de verwach tingen ook de grote binnenstadsmagazijnen hun filialen zullen openen. Een stad, die in hoofdzaak verdiepings- woningen (veelal in vier bouwlagen) bevat en slechts weinig eengezinshuizen. Een stad, die sommigen monu mentaal vinden en anderen angstaanjagend. Een stad tenslotte, die, hoezeer nog onaf, en als gevolg van de bouwbeperkingen nog zonder veel van de voorzieningen, die nodig zijn om een stad tot een stad te maken, ge bouwd is volgens geheel andere stedebouwkundige be ginselen dan die, welke in de jaren tussen de beide wereldoorlogen toepassing vonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 56