EEN AANVULLING OP DE BOUWGESCHIEDENIS VAN HET HUIS TE RIJSWIJK door L. J. VAN DER HAER Het Huis te Rijswijk is een der belangrijkste geweest onder „de paleizen van Frederik Hendrik”. Voor dit buitenverblijf heeft de prins veel tijd en aandacht over gehad. Persoonlijk heeft hij over de ontwerpen beslist en deze zijn ook wel naar zijn aanwijzing veranderd. Na zijn dood is het niet geregeld meer bewoond. Prins Willem III, de koning-stadhouder, heeft het in 1697 ter beschikking gesteld van de gezanten, die aan het einde van de negenjarige oorlog over vrede kwamen onderhan delen. Daaraan hebben het Huis en het dorp Rijswijk hun faam te danken. Aan die vrede herinnert de gedenknaald, die prins Willem V ter plaatse heeft doen oprichten toen het Huis, door verwaarlozing onbruikbaar geworden, in 1785 is afgebroken. De bouworde en de tuinaanleg van dit lustslot zijn geen onbeduidende verschijnselen geweest in de ont wikkeling van de nederlandse bouwkunst. Het is dan ook belangwekkend iets te leren kennen van de plan nen, waarnaar het is gebouwd. In het Algemeen Rijksarchief in Den Haag bevindt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 70