52 EEN AANVULLING OP DE BOUWGESCHIEDENIS de het een van Vreden- Geen der beide schrijvers, de belangrijksten, die zich met het Huis te Rijswijk hebben bezig gehouden, heeft blijkbaar deze ontwerpen gekend. Ze worden tenminste nergens genoemd. Naast de innerlijke zekerheid, die beiden tot hun opvatting bracht, kan nu door deze ont werpen een uiterlijke zekerheid worden gevoegd. Een der schetsen bestaat uit een plattegrond van huis met de tuinen. Het plan van het huis toont grootser opzet dan in Holland gebruikelijk is en blijkt dan ook overeen te komen met de plattegrond van het Luxembourg, naar ’s lands gelegenheid verdietst. De dubbele paviljoens van Parijs zijn in Rijswijk slechts enkel, maar de galerijen, die de binnenplaats omsluiten, de middenpartijen van het corps-de-logis, de plaats van het trappenhuis, al deze elementen zijn een getrouwe kopie van het Luxembourg. Het is alles veel groter dan het zomerpaleis, dat later tot stand is gekomen. De plattegrond van de tuin geeft ook blijk, dat een grotere opzet is bedoeld, dan tenslotte uitgevoerd. De afgebeelde plattegrond moet een der eerste ontwerpen zijn geweest. De perceelsscheidingen van de weilanden terzijde van de paleistuin zijn duidelijk aangegeven en stemmen geheel overeen met een kaart (ook aanwezig in het Algemeen Rijksarchief), waarop de situatie van het terrein voor de aankoop door Frederik Hendrik is aangeduid. Het voor de tuin in beslag genomen land loopt hier door tot de Kleiweg, terwijl inderdaad de tuin halverwege het tweede perceel weiland ophoudt, ongeveer op de helft van de Cornelis Suyslaan. Op perspectivische afbeeldingen van het Huis te Rijswijk, omstreeks 1697, ziet men dan ook altijd de Kleiweg ver in het verschiet. Vóór het huis, op het terrein tot aan burchweg is een sterrenbos getekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 73