en foto's Ook dit jaar verschijnt het Jaarboek door allerlei omstandigheden later dan in het voornemen lag. Van verschillende zijden mochten wij er bijdragen voor ontvangen: Dr Ir F. Bakker Schut geeft in zijn artikel een over zicht van de wederopbouw en de ontwikkeling van onze stad in de tien jaren, welke sedert de bevrijding zijn verlopen. Dat de oud-redacteur van het Jaarboek, Dr W. Moll, de publicatie welke hij meer dan dertig jaren heeft ge leid nog niet helemaal kan vergeten, blijkt uit het artikel van zijn hand over het huis op de hoek van de Kneuter dijk en het Lange Voorhout. Mejuffrouw L. J. van der Haer geeft enkele door haar gevonden aanvullingen op de bouwgeschiedenis van het Huis te Rijswijk. Mr J. E. J. Geselschap verhaalt ons over een Haagse liefdeshistorie in de 18e eeuw. De heer A. van der Marei beschrijft de lotgevallen van de buitenplaats Endeldijk onder Honselersdijk en die van haar bewoners, terwijl Mr. J. H. de Mol van Otterloo een en ander uit de geschiedenis der eerste Haagse woningbouwvereniging vertelt. Voorts van de hand van de redacteur iets over de Haagse kohieren van de vrijwillige bijdrage tot het ont zet van Antwerpen in 1585. Tenslotte vertelt Mej. Mr E. M. C. Prins een ander over de herinneringen uit vroeger en later tijd van een aantal Hagheleden, die tevens geboren Hage naars zijn. Daarnaast zijn de gebruikelijke rubrieken opgenomen: de lijst van nieuwe straatnamen, de geschriften betref fende 's-Gravenhage in 1954 verschenen, en de kroniek over 1954. Wat deze laatste betreft is getracht haar wat te verlevendigen door het opnemen van een aantal foto's van belangrijke gebeurtenissen in 1954.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 7