H. M. MENSONIDES Achter de index op persoons-, plaats- en zaak namen volgt dan nog het jaarverslag der vereniging over 1954 en de ledenlijst volgens de toestand op 1 januari 1956. Het ligt in het voornemen om telkens om de vijf jaren, dus voor het eerst weer in 1961, een volledige ledenlijst te publiceren. In de daartussenlig- gende jaren zal met een opgave van de veranderingen, welke in de loop van het jaar hebben plaatsgehad, worden volstaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1955 | | pagina 8