n v f. n DEN TOESTAND DER GEMEENTE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN DEN GEMEENTERAAD, UITGEBKAGT IN DE VERGADERING VAN DEN 2 7 Sten ApRIL 1 852. POOR I/.OI. 2-2 ■-%

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1851 | | pagina 1