VERSLAG I REN TOESTAND DER GEMEENTE S GRAV E N H A G E HET JAAR 18 5 4. - te OVER OVEU i j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1854 | | pagina 1