VERSLAG BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN TOESTAND DER GEMEENTE AAN DEN GEMEENTERAAD UITGEBRAGT VERGADERING VAN DEN RAAD 24slen April 1855. ‘S OOOOO OVER DOOR VAN IN DE VAN DBS’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1854 | | pagina 2