VERSLAG TOESTAND DEB GEMEENTE, S GRAVEOAGE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN DEN GEMEENTERAAD UITGEBRAGT I VERGADERING VAN DEN RAAD 1 IBden April 18B6. VAN DEN DOOR VAN VAN DEN IN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1855 | | pagina 2