VERSLAG L i DEN TOESTAND DER GEMEENTE i i LI I J !1 HET JAAR 1856. VAN ,t 5 -’3 OX ER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1856 | | pagina 1