VERSLAG TOESTAND DER GEMEENTE, ’S GRAIENHAGE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN DEN GEMEENTERAAD UITGEBRAGT VERGADERING VAN DEN RAAD SSsten April 1857. VAN DEN DOOR VAN IN DE VAN DEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1856 | | pagina 2