I I I ALGEMEEN VERSLAG I K Itlh j - DEN TOESTAND D E R GEMEENTE I HÉT JAAR 1859. J i A W»” t* i VAX’ OVER 4 r I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1859 | | pagina 1