ALGEMEEN VERSLAG i TE ’SGRAVENHAGE GEMEj T O E S T A N U JAAR 18 65. VAN DEN 1) ER OVER HET

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1865 | | pagina 1