W aagmeesterswoning Woning van den commissaris der binnenveren. Zuilingstraat (Locaal in de). Zwitsersch gebouw. Van deze lijst is vervallen: 1°. de barrière aan het Zieken, die niet meer voor de openbare dienst der Gemeente wordt gebruikt. 2°. de toren van het armhuis, welk gebouw is weggebroken. Daarentegen komt daarop voor het eerst voor het vroegere politiebureau te Scheveningen, hetwelk voor ziekenhuis is ingerigt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 100