èi if HOOFDSTUK II. c. De keuzen voor het lidmaatschap van den Gemeente raad zijn aangewezen in den hieronder volgenden staat 1,816 1,815 2,941 De uitbreiding van de bebouwde kom der Gemeente had voornamelijk plaats in het zuidelijk gedeelte en te Scheveningenin 1866 bedroeg het getal gcnommerde percelen 14,866 en in 1867 werden 143 percelen bijge bouwd tegenover 24, die afgebroken en door verbouwing vervallen zijn, zoodat de toeneming bestaat in 119 per en hel cijfer derhalve geklommen is tot 14,807. ii Het getal kiezers volgens de kiezerslijsten, gesloten in het jaar waarover het Verslag loopt, bedroeg: a. voor Leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal voor Leden der Provinciale Staten voor Leden van den Gemeenteraad Verkiezingen. I Getal uit- Getal gebragte Dagteekening Naam en Voornamen van elk blanco stemmen briefjes der gedurende by de verkiezing. het jaar gekozen Raadslid. 16 July 1867. 496 H tf •t H n n w ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 801 780 776 756 756 751 735 729 644 614 505 ft ft ff ff ft tt tr ft u ft ft tf tt u ff ff ff N tf U t» 3 M ff 7 tf tf tf ff ff ff tf H ff verklaard bij de ”3) Mr. W. F. G. L. Francois Mr. II. Baron Collot d’Escury.. Mr. F. M. Baron van derDuyn. A. E. Maas Jhr. J. Mock Mr. J. G. Kist Mr. D. Polak Daniels Mr. A. de Pinto Mr. M. Du Tour van Bellinchave. Dr. W. H. Meijer Mr. F. A. T. Weve Jhr. Mr. II. A. C. de la Bassecour Caan bh .9 S S -e 2 ei éi 2 3 Getal briefjes om andere redenen van onwaarde nen uitge- bragt by 869 H tf ft ff u ff u ei -e -s Getal geldige stemmen op eiken verkoze-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 10