en als men daarbij er op let, dat het vaceren der betrekking van Geneesheer-Directeur gedurende de maanden November en De cember van eerstgemeld jaar op die verpleging zeker niet zonder invloed is gebleven, dan bewijst liet cijfer over 1867 dat onze inrigting steeds vooruit gaat, en dat de bekende Gasthuis-anti- pathie al meer en meer begint te wijken. En hiermede vermeenen wij onze taak te hebben volbragt. De vaste Commissie van Bijstand in het leheer van het Gasthuis, H. Collot d’Escuky, Voorzitter. W. DIE T Z Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 115