Bijlage P. In 1867 zijn hierbij gekomen 134 49 85 n u u h u Te zamen 925 457 468 V 21 Te zamen 925 457 468 1118 865 119 9 12 14 64 826 457 359 49 9 11 5 23 409 264 172 661 506 70 1 9 41 417 325 92 14 37 Mannen. 41 416 Vrouwen. 71 590 er zijn dus behandeld van deze zijn ontslagen overleden Patiënten. 112 1006 Op den 31 December 1867 gebleven In de 1ste afdeeling werden verpleegd: in de 1ste klasse 2de 3de 4de 5de Bij afwezigheid van een Directeur van het Gasthuis heb ikals hulpgeneesheerde vrijheid genomen UEd. Achtb. het verslag over den gang van zaken in het Gasthuisgedurende het jaar 1867, aan te bieden. Geneeskundige dienst. Op den 31sten December 1866 zijn in het Gasthuis onder be handeling gebleven Van de patiënten in de 1ste afdeeling werden verpleegd met inwendige ziekten589 chirurgische gebreken264 op de kraam-afdeeling14 n kinder-afdeeling58

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 116