2de afdeeling afzon- n Te zatnen Voor de 1ste afdeeling 2de 33.303 10.004 43Ï3Ö7? Verpleeg<1 en met verpleegdagen. 821 163 984 en uitgaven over de maand de som der uitgaven over het afgeloopen van 46.510 verpleegdagen De gemiddelde verplegingstijd in de 1ste afdeeling is dus 40.50 dagen, in de 2de afdeeling 61.37 dagen geweest. Van de 821 lijders* die uit de 1ste afdeeling vertrokken zijn, zijn er 630 hersteld 63 verbeterd6 als onherstelbaar naar een bestedelinghuis vervoerd, 6 naar het krankzinnigengesticht over- gebragt en 117 overleden Van de 163 lijderessen die uit de 2de afdeeling vertrokken zijn zijn 161 hersteld en 2 overleden. Het aantal verlossingen in de 1ste afdeeling bedroeg 14in de 2de afdeeling kwamen er 9 voor. Het aantal overledenen bedroeg op 984 lijders 119, hetgeen een sterftecijfer van 12.09 procent geeft. Het aantal herstelden bedroeg op evenveel lijders 791, d. i. 80.38 procent. Het grootste aantal te gelijk aanwezige patiënten bedroeg 147 (Maart); het kleinste 97 (Julij). De gemiddelde sterkte was dus 122. Volgens den staat van ontvangsten December 1867, was jaar 41,898.00. In de 2de afdeeling werden verpleegd 193 vrouwen, waaronder 9 kraamvrouwen. 1118 verpleegden hebben een getal opgeleverd Óm den gemiddelden duur der verpleging van de patiënten te bepalenkan men slechts in rekening brengen de 984 lijders die in 1867 ontslagen of overleden zijn, met bijvoeging der verpleeg- dagen die zij in 1867 gehad hebben. De verplegingstijd dezer 984 lijders bedraagt 43.307 dagen. De gemiddelde verplegingsduur voor iederen lijder is bijgevolg 44.01 dagen. Zoo men de verpleegdagen in de 1ste en derlijk berekend verkrijgt men

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 117