P. J. van der Burgh 5 HOOFDSTUK HI. Gemeentebestuur. PERSONEEL. a. 4871 1871 1871 1873 1871 1873 1873 1871 1873 1869 1873 1869 Het personeel van den Raad bestond op den 31 sten December 1867 uit de Heeren Omtrent de kiezerslijsten zijn de navolgende beslissingen genomen 1°. Dr. Herman van Cappelle werd, op zijne op den voorgeschreven tijd ingediende reclame door den Ge meenteraad bij besluit van den 26sten Maart 1867 alsnog op de kiezerslijsten geplaatst. 2°. De vraagdaartoe door den Heer D. J. H. Boel- laard gedaan, werd door den Raad afgewezen den 2den April 1867, op grond het bleek, dat gemelde Heer voor kwam op de kiezerslijsten te Utrecht. De plaats gehad hebbende verkiezingen hebben geen aanleiding gegeven tot aanmerkingen van de eene of andere zijde. J. Bervoets H. F. G. N. Camp Jhr. Mr. H. A. C. de la Bassecour Gaan F. N. de Charro Mr. M. W. Baron du Tour van Bellinghave Mr. F. M. Baron van der Duyn K. Enthoven Lz Mr. H. Baron Gollot d’Escury Mr. M. Eyssell Mr. W. F. G. L Francois Jhr. Mr. F. G. A. Gevers Deynoot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 11