6 leden 1869 1871 1873 1873 1871 1871 1873 1873 1871 1873 1873 1869 1869 1869 1871 1869 1869 1869 1869 1871 1869 1873 1 Bij de verkiezing voor de in 1867 aftredende hebben de Heeren Dr. P. Bleeker en .1. J. van Kerkwijk verzocht, niet meer in aanmerking te komen; hunne af treding mag beschouwd worden als een verlies voor de Gemeente, omdat de Raad reden had, prijs te stellen op hunne adviesen in verschillende zaken. Door het overlijden van Jhr. Mr. W. Quarles van Ufford op den lOden November 1867 werd aan den Raad een lid ontrukt, welks nagedachtenis met dankbaarheid vereerd wordt; slechts vier jaren mogt de Raad hem in zijn midden hebben, maar in dien korten tijd had hij C. J. G. Baron v. Hardenbroek v. Bergambacht Mr. C. A. van der Kemp Mr. J. G. Kist A. E. Maas Mr. A. J. C. Maas Geesteranus Mr. W. P. C. Knuyse de Mey Dr. W. II. Meijer Jhr. J. Mock Mr. W. Nierstrasz van Tienhoven Mr. A. de Pinto Mr. D. Polak Daniels Jhr. Mr. J. F. Schuurbecque Boeije. J. W. II. Smissaert Mr. H. J. Soury J. Stam Jhr. C. A. van Sypesteyn Mr. J. P. Vaillant Jhr. H. C. A. Ver-Huell W. H. Waldeck D. P. J. van Waning E. B. Baron Wittert van Hoogland Mr. F. A. T. Weve

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 12