Blüm. Aalts. T lsteK1.2deKL 3de KI. Aanmerkingen. Buiten schooltijd. 28 28 18 Kachel. Snel. 1 2 3 2 0 2 2 1 3 2 2 1 1 6 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 o 2 0 6 2 2 2 0 2 2 1 0 3 2 3 3 0 6 Wiskunde Mechanica Natuur- en Natuurlijke Historie Technologie Fransche taal Aardrijkskunde Geschiedenis Nederlandsche taal Staathuishoudkunde. Teekenen Gymnastiek PROGRAMMA van de lessen aan de Burger- Dag- en Avondschool voor Middelbaar Onder wijs te 's Gravenhage. a. Rekenkunde b. Algebra e. Meetkunde d. Mechanica e. Nat. Historie f. Natuurkunde g. Scheikunde h. Technologie i. Fransche taal. j. Aardrijkskunde k. Geschiedenis l. Nederl. taal m. Staathuishoudkunde Teekenen Gymnastiek Scheikunde. - Blüm (tijdelijk). Bijlage S. LEERAREN. VAKKEN. VEEDEELING VAN DE WEKELIJKSCHE LESUEEN OVEE DE VEESCHILLENDE VAKKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 145