a. c. e. f. i. J- a. e. f. Rekenkunde. Voortzetting der Evenredigheden. Logarithmen. Reeksen. b. Algebra. Vergelijkingen met 2 en meer onbekenden. Vierk. vergelijkingen. Voortdurende herhaling. e. Meetkunde. Eenvoudigste eigenschappen en inhoudsvinding der ligchamen. Eenige kennis van de platte trigonometrie. d. Mechanica. Zamenstelling en ontbinding van krachten. Zwaartepunt. Werktuigen. Evenwigt. Beweging. Drukking van vloeistoffen. Spankracht van Waterdamp. Natuurkunde. Algemeene begrippen van Hchtgeluid warmte, electriciteit en magnetisme. Scheikunde. Eenvoudige begrippen en toepassingen. g. Technologie. Beginselen. h. Fransche taal. Voortzetting. i. Aardrijkskunde. De werelddeelen. Cosmographie. Rekenkunde. Geheele en gebroken getallen. Metriekstelsel. Evenredigheden. b. Algebra. De hoofdregelen. Worteltrekking. Eenvoudige ver gelijkingen. Meetkunde. Eenvoudigste eigenschappen en inhoudsvinding der vlakke figuren. d. Natuurlijke Historie. Algemeen overzigt. Natuurkunde. Algemeene eigenschappen der ligchamen. Leer der krachten. Evenwigt. Beweging. Scheikunde. Eerste begrippen. g. Fransche taal. Beginselen. h. Aardrijkskunde. Nederland en de bezittingen. Europa al gemeen. Cosmographie. Geschiedenis. Vaderl. geschiedenis tot 1795 in verband met de algemeene geschiedenis. Nederl. taal. Herhaling en uitbreiding van het geleerde. Stijloefening. Teekenen. Gymnastiek. ISTE KLASSE. 2de klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 146