TABEL DER LESSEN 1867—1863. j. Geschiedenis. Voortzetting tot op onzen tijd. k. Nederl. taal. Stijloefening. l. Staathuishoudkunde. Algemeene begrippen. m. Teekenen in verband met de meetkunde. Aardrijkskunde. Geschiedenis. Meetkunde. Nederl. taal. Natuurkunde. Fransch. Algebra. Rekenen. Teekenen. Idem. Rekenen. Mechanica. Aardrijkskunde. Teekenen. Idem. Technologie. Meetkunde. Fransch. Geschiedenis. Staathuishoudk. Mechanica. Nederl. taal. Geschiedenis. Algebra. Natuurkunde. Natuurkunde. Rekenen. Nederl. taal. Nederl. taal. Natuurkunde. Mechanica. Teekenen. Idem. Idem. <5 Q co w c> s g Fransch. Aardrijkskunde. Nat. historie. Teekenen. Idem. 9—10 10- 11 11— 12 2—3 3—4 I 6—7 I 7—8 8—9 9—10 10—11 I 11—12 I 2—3 j 6—7 I 7—8 i 8—9 9—10 1 10—11 111—12 I 2—3 3—4 6—7 I 7—8 8—9 2de klasse. 1STE KLASSE. UREN. DAGEN I AVONDSCHOOL. z Q t» e Z

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 147