J. D. van der Waals, PROGRAMMA der lessen voor de Hoogere Burger school met vijfjarigen cursus, Eerste Afdeeling van het Gymnasiumte ’s Gravenhagevoor het schooljaar 18671868. Bijlage T. LEERAARS: Dr. W. F. Koppeschaar, Dr. J. ten Brink, en J. M. Schmidt Chans, J. H. VAN SlLLEVOLDT, J. van Aalst, F. van Wageningen, L. Chatelain, EL J. Dirksen, R. Ward Bulkley M. R. Bbuck, in de Wiskunde. in de Wiskunde en het Boekhouden. in de Wis- en Natuurkunde. in de Werktuigkunde, de beschrij vende Meetkunde, het regtlijnig Teekenen en de Kosmographie. in de Schei-Plant-Dier-Delfstof- en Aardkunde. in de Staatsinrigting van Nederland en de Staatshuishoudkunde, de Hollandsche Taal- en Letterkunde, de Vaderlandsche Geschiedenis en Aardrijkskunde. Dr. J. W. G. van Gordt, in de Algemeene Geschiedenis Aardrijkskunde. in de FranscheTaal- en Letterkunde. in de Fransche en Hollandsche Talen, in de Engelsche Taal- en Letterkunde, in de Hoogduitsche Taal- en Letter kunde. in het Handteekenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 149