8 van den 16den April 1867 (Verz. n°. 313) Verbod tegen het overladen van asch en vuilnis van de eene schuit in de andere, en tegen het laten staan van ledige visch- manden op het strand; van den 16den April 1867 (Verz. n°. 315) regelende het toezigt op de bewoonbaarheid der gebouwen; van den 7den Mei 1867 (Verz. n°. 319) houdende politie op het buitenplein van het spoorwegstation van den 7den Mei 1867 (Verz. n°. 320) houdende be palingen bij het heerschen van besmettelijke ziekten; van den 12den Maart 1867 (Verz. n°. 321) op het dempen van slooten en wateren; van den 29sten Augustus 1867 (Verz. n°. 322) tot wij ziging van art. 32 der Algemeene Politie Verordening, betreffende de zwaarte van scheidingmuren. 6 Belastingverordeningen als van den 24stcn October 1866, goedgekeurd bij Kon. besluit van 6 February 1867 n°. 48 (Verz. n°. 309) hou dende vaststelling van het bedrag der opcenten op de personele belasting; van den 24sten October 1866, goedgekeurd als voren (Verz. 310 en 311) tot regeling van den Hoofdelijken Omslag; van den 16den April 1867 (Verz. n°. 318) tot wijziging der belasting op de markten en openbare plaatsen; van den 9den October 1867, goedgekeurd bij Kon. besluit van den 21 sten November 1867, n°. 22 Verz. n°. 323)tot vaststelling van het bedrag der opcenten op de personele belasting voor 1868; van den 29sten October 1867, goedgekeurd als voren, Verz. n°. 324 en 325) tot regeling van den Hoofdelijken Omslag voor 1868; van den 15den October 1867, goedgekeurd bij Kon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 14