r VAKKEN. Algebra 4 3 2 1 7 3 5 4 3 2 2 Werktuigkunde. 2 3 2 Natuurkunde c 2 3 4 Scheikunde d 2 1 1 1 2 e Natuurlijke Historie. 1 1 1 Kosmographie Staatsinrigting g 2 1 h Staatshuishoudkunde 1 1 2 2 2 i Aardrijkskunde 3 3 6 5 k 5 Geschiedenis 2 1 1 Hollandsche Taal- en Letterk. 3 1 3 4 2 4 Fransche Taal- en Letterkunde. 6 4 m 2 2 2 Engelsche Taal- en Letterkunde. 2 2 n 2 2 3 Hoogduitsche Taal- en Letterk. 2 2 o 1 1 Handelswetenschappen P Schoonschrijven q Teekenen 4 4 3 4 2 Gymnastiek 1 1 s 34 32 33 34 84 Totaal 1 I Iste KI. Hde KI. III* KI. IVde KI. Wordt gegeven in de Gemeente-Gytn* naatiekachool. Aan merkingen. Vde KI. ^Meetkunde b [Praktische oefenin- gen in het Labo ratorium Zaturdag namiddag. ^Cijferkunst en Verdeeling van de wekelijksche lesuren over de verschillende vakken van onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 150