l. Holland sche taal. 3 uren. Iste KLASSE. a. a. c. a. a. c. a. a. Wiskunde. 7 uren. RekenkundeTalstelsel en hoofdregelen met geheele en gebroken getallen, volgens Strootman’s Cijferkunst, eerste deel. b. Algebra: de vier hoofdregelen, volgens Kempees. e. Natuurlijke Historie. 2 uren. Natuurlijke Historie, volgens het leerboek van Prof. J. van der Hoeven. i. Aardrijkskunde. 2 uren. Algemeene beginselen der Aardrijkskunde (herhaling en aan vulling van het geleerde op de lagere school). b. Aardrijkskunde van Europa en Azië (gedeeltelijk) volgens: Leiddraad bij de beoefening der Aardrijkskunde van Prof, v. Klöden door Corstiaan de Jong. Aardrijkskunde van Nederland. k. Geschiedenis. 5 uren. Oude Geschiedenis tot op de geboorte van Christus, vol gens: Overzigt der Algemeene Geschiedenis, door Dr. van Oordt, 2de druk. b. Algemeen overzigt van de Vaderl. Geschiedenis (uitbreiding van het onderwezene op de lagere schoolvolgens het leer boek van Lodewijk Mulder). Herhaling van de beginselen der Spraakleer, volgens Kitper en de Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal, door de Vries en te Winkel. b. Lezing uit de Bloemlezing van van Kampen door Veegens, 3de en 4de stuk. Zeegers, Chrestomathie. Oefening in zinsontleding, door dictée van den onderwijzer. Verbetering van kakografiën. m. Fransche taal. 6 uren. Fransche Spraakleer, volgens Poitevin, Grammaire Fran- §aise compléte.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 151