a. a. Ude KLASSE. a. c. a. a. c. a. Wiskunde. 7 uren. Rekenkunde: herhaling van het geleerde en de leer der evenredigheden. b. Voortzetting van de Algebra. Leer der vergelijkingenvol gens Kempees. Meetkundeleer van de gelijk- en gelijkvormigheid der regt- lijnige figuren, evenwijdige en evenredige lijnen volgens Schmidt’s vertaling van Lacroix. e. Natuurlijke Historie. 2 uren. Voortzetting van de dierkunde. b. Plantkunde. i. Aardrijkskunde. 2 uren. Aardrijkskunde van Azië, Afrika, Amerika, Australië, vol gens Prof. v. Klöden. b. Voortzetting van de Aardrijkskunde van Nederland. Aardrijkskunde van de Nederlandsche bezittingen, volgens Pijnappel. b. Overzigt van de voornaamste moeljelijkheden der Fransche spelling en oefening daarin door dietée van den onderwijzer. c. Fransche themata uit Baudet en Verenet. d. Lezing uit Maatjes Recueil Littéraireen Vinet lre partie. ii. Engelsche taal. 2 uren. Vorming van uitspraak en beginselen van de Spraakkunst volgens Sadler. b. Vertaling van Engelsche leeslesjes uit le Petit Cours de versions de Sadler. o Hoogduit sche taal. 2 uren. Deutsches Lesebuch von M. R. Bruck. b. Kümper’s Uebungsbuch. F. Ahn. Deutsches Lehrbuch, 1ste en 2de cursus. Heinrigs deutsche Vorschriften. I*. Handteekenen. 2 uren. s Gymnastiek. 1 uur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 152