a. b. a. b. c. het maken a. b. a. b. c. c. d. a. b. a. b. c. d. k. Geschiedenis. 5 uren. Algemeene Geschiedenisvan de geboorte van Chbistus tot aan de 15de eeuw, volgens Dr. van Oobdt. Vaderlandsche Geschiedenis, van de oudste tijden tot op 1648, volgens Lodewijk Mvldeb. l. Hollandsche taal. 3 uren. Spellingleer volgens te Winkel, 3de druk. Spraakleer volgens Keen 1ste stuk. (Etymologie.) Lezing uit de Bloemlezing van van Kampen doorVEEGENS, 1ste en 2de stuk, en uit de Schoonheden uit de Nederland- sche Dichters door Engelbeets Gebbits. Toepassing van de regels der spraakleer door grammatische analyse; stijloefeningen, door opstellen en vertalingen uit het Fransch. m. Fbansche taal. 4 uren. Voortzetting van het maken van opstellen in het Fransch uit Vebenet. Voortgezette beoefening van de spraakkunst, volgens Poi- tevin’s Grammaire Framjaise compléte. Stijloefeningen. Spraakkunstige lezing van Fransche schrijvers, volgens Vinet, 2me partie. n. Engelsche taal. 2 uren. Voortzetting van de Engelsche spraakleer, volgens Sadleb’s Grammaire Pratique. Engelsche themata, volgens Sadleb’s Cours de Thêmes Gradués, lre partie. Vertalingen uit Cours de versions de Sadleb, 2me partie. o. Hoogduitsche taal. 3 uren. Lehrbuch der deutschen Sprache2e auflagevon M. R. Bbuck. Musterstücke Holl. Prosa, 2e auflage, von M. R. Bbuck. Bhimenlese deutscher Dichter, seit Klopstock. Kümpee’s Uebungsbuch. r. Teekenen. 4 uren. Handteekenen. Regtlijnig teekenen. s. Gymnastiek. 1 uur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 153