a. c. c. a. a. b. c. a. h. b. lilde KLASSE. a. Wiskunde. 8 uren. Herhaling en voortzetting van de Rekenkunde. Reken en meetk. reeksenomgek, en zamengestelde evenredigheden. Meetkunde: herhaling van het onderwezene, eigenschappen van den cirkelregelmatige veelhoekeninhouden der vlakke figuren. Herhaling en voortzetting der Algebravolgens de beginselen der Algebra van Badon Ghyben en Strootman en Samm- lung von Beispielen und Aufgaben van Heis. c. Natuurkunde. 2 uren. Algemeene eigenschappen der ligchamen. Zwaartekracht, volgens Boutan et d’Almeide, Leerboek der Natuurkunde vertaald door Dr. J. Bosscha Jr. Scheikunde der niet-metalenvolgens Dr. J. W. Gunning’s Leerboek der Scheikunde, 1ste deel. e. Natuurlijke Historie. 1 uur. Voortzetting der natuurlijke historie. Aardrijkskunde. 3 uren. Voortzetting van de algemeene Aardrijkskunde. Voortzetting van de Aardrijksk. van Nederland en de Nederl. bezittingen, volgens Witkamp en Pijnappel. Wiskundige aardrijksbeschrijving. k. Geschiedenis. 5 uren. Middeneeuwsche en nieuwe Geschiedenis, van de 14de tot het einde der 17de eeuw. Vaderlandsche Geschiedenis van 1648 tot op onzen tijd. Herhaling van de geheele Vaderlandsche geschiedenis. l. Hollandsche taal- en letterkunde. 1 uur. Herhaling der Spellingleer en Etymologie en Syntaxis, vol gens Kerns 2de stuk. Stijloefeningen over onderwerpen door den leeraar op te geven. Lezing uit Brandts Leven van de Ruiter, door Dr. ten Brink en Vondel’s Leeuwendalers. b. c. d. Scheikunde. 2 uien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 154