b. a. f c. m. e. a. b. a. b. a. b. a. b. c. d. c. Natuurkunde. 2 uren. Warmte, Magnetisme, Statische Electriciteit d. Scheikunde. 3 uren. Voortzetting van de scheikunde der niet-metalen. Scheikunde der metalen, volgens het Leerboek der Schei kunde van Dr. J. W. Gunning, 2de deel. e. Natuurlijke Historie. 1 uur. Voortzetting der natuurlijke historie. f. Kosmographie. 1 uur. Wiskundige aardrijksbeschrijving. hi. Staatshuishoudkunde. 1 uur. Algemeen overzigt der theoretische Staatshuishoudkunde. i. Aardrijkskunde. 1 uur. Herhaling der algemeene aardrijkskunde. Herhaling van de aardrijkskunde van Neêrlandsch-Indië volgens Pijnappel. k. Geschiedenis. 3 uren. Nieuwe geschiedenis, van den Westphaalschen vrede tot het einde der 18de eeuw. Meer uitvoerige behandeling der Vaderlandsche geschiedenis van 1702 tot op onzen tijd. l. HollandscHE taal- en letterkunde. 2 uren. Herhaling der taalleer, volgens te Winkel en Kern. Oefeningen in redekunstig spreken en schrijven. Lezing der Camera obscura van Hildebrand. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Fransche taal- en letterkunde. 4 uren. Voortzetting van de beoefening der spraakleer. Opstellen in het Fransch over een vrij gekozen onderwerp. Vertaling uit Brandts Leven van de Ruiter. Oefening in het voor de vuist spreken over een onderwerp, door den leeraar aan het onderwezens ontleend. Geschiedenis van de letterkundevan het begin der XVIHde eeuw tot op heden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 156