f- van Vde KLASSE. a. b. a. b. a. b. b. a. b. d. a. b. a. Wiskunde. 4 uren. Herhaling en voortzetting der Algebra. Herhaling der meetkundeligchaamsmetingbeginselen der bolvonnige driehoeksmeting en der beschrijvende meetkunde. b. Werktuigkunde. 2 uren. Voortzetting der enkelvoudige werktuigen; wrijving. Evenwigt en beweging van vloeistoffen en gassen, mecha nische technologie. c. Natuurkunde. 3 uren. Voortzetting van de Natuurkunde; licht, geluid, dynamische electriciteit. Oordeelkundige lezing van Alfred de Vigny: Cinq Mars; van Racine Athalievan Molière les Femmes savantes en le Tartufe. n. Engelsche taal- en letterkunde. *2 uren. Engelsche Syntaxis. Vertaling uit het Fransch van Vinet. Stijloefeningen naar een opgegeven onderwerp. Lezing van Dickens Nich. Nickleby en Byron’s Prisoner of Chillon. o. Hoogduitsche taal- en letterkunde. 2 uren. Lehrbuch der deutschen Sprache en Musterstücke M. R. Bruck. Deutsches Sprachbuch van M. R. Bruck. Lezing van Schiller’s Dramen: Maria Stuart, die Jungfrau v. Orleans, Wallenstein, Wilhelm Tell. p. Handel swetenschappen. 1 uur. Handelsrekenen. Boekhouden. r. Tebkenen. 3 uren. Handteekenen. Regtlijnig teekenen. (I. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 157