a. a. a. a. d. Scheikunde. 4 uren. Scheikunde der metalen en organische scheikunde volgens het leerboek van Gunning, 2de en 3de deel. b. Practische oefeningen in het Laboratorium, gedeeltelijk met gebruik van de Anleitung zur Qualitativen Chimischen Analyse” van Fresenius. e. Natuurlijke Historie. 1 uur. Plantkunde, gedeeltelijk volgens Kloete Nortiel catechis mus der plantkunde. b. Geologie. c. Mineralogie. f. Kosmographie. 1 uur. Voortzetting der wiskundige aardrijksbeschrijving. g. Staat sinrigting. 1 uur. Staatsinrigting volgens het Handboek van Mr. G. Lenting. h. . Staatshuishoudkunde. 2 uren. Theoretische en praktische Staatshuishoudkunde met toe passing van de statistieke gegevens van de voornaamste landen van Europa. i. Aardrijkskunde. 1 uur. Overzigt van de hoofdtanden der beschaafde wereld uit een staatkundig en statistiek oogpunt. b. Herhaling van de Aardrijkskunde van de Nederl. bezittingen. k. Geschiedenis. 3 uren. a. Algemeene herhaling der Vaderlandsche Geschiedenis. b. Nieuwste Geschiedenis, herhaling der Algem. Geschiedenis. l. Hollandsche taal- en letlerkunde. 1 uur. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. na. Franschb taal- en letterkunde. 2 uren. Geschiedenis der Fransche Taal- en Letterkunde, overzigt van de voornaamste Fransche schrijvers uit de XVIde XVIIde en XVIIIde en meer bepaald uit de XlXde eeuw tot op onzen tijd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 158