b. c. (I. a. b. c. De Directeur, d. a. b. a. b. a. b. Oordeelkundige lezing van P. Corneille Cinnavan Racine: Phèdre: van Molière: le Misanthrope; van La Boulaye: Paris en Amérique. Opstellen volgens vrije keuze. Oefening in het voor de vuist spreken over een door den leeraar aan het onderwezene ontleend onderwerp. n. Engelsche taal- en lettebkunde. 2 uren. Herhaling van de Syntaxis. Oordeelkundige lezing van Scott: Quentin Durward; van Bybon: Manfred; van Moobe: Paradise and the Peri; van Shebidan: the Rivals; van Shakespeabe: Julius Caesar. Schriftelijke opstellen over onderwerpen door den leeraar op te geven. Overzigt van de Engelsche Letterkunde. o. Hoogduitsche taal- en lettebkunde. 2 uren. Geschiedenis der duitsche letterkundevolgens die klassischen Perioden der deutschen Literatur von M. R. Bbuck. Oordeelkundige lezing van Goethe’s Dramen: Egmont, Götz v. Beblichingen Iphigenie, Torquato Tasso. Hesman und Dorothea. p. Handelswetenschappen. 1 uur. Boekhouden. Waren-kennis. Beginselen van handelsregt. r. Teekenen. 4 uren. Handteekenen. Regtlijnig teekenen in verband met beschrijvende meetkunde. J. H. VAN SlLLEVOLDT. c. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 159