I I SR LESUREN. VERDEEL1N I Schmidt Cr. Hoogere Burgerschool te Graveohage. 1867—1868. tide KLASSE. lilde KLASSE. IVde KLASSE. Iste KLASSE. UREN. Vde KLASSE. DAGEN. Algem. Gesch. van Ooi Maandag isch Chatelain. Dingsdag Schmidi dsch. Bülkley. Hollandsch ten Brink. Meetkunde. van Aai audsch ten Brink. 9—10 Scheikunde Koppeschaar. Fransch Dirksen. Woensdag m. Gesch. van Oordt. Donderdag Fransch. Chatei urkunde v. d. Waals. I Staatshuish.ten Brink. Vrijdag Zaturdag Fransch Dirksen. Algebra van Aalst. Algem. Gesch. van Oordt. men. Algem. Gesch. van Oo men. 9—10 10— 11 11— 12 12— 1 Fransch Dirksen. Rekenkundevan Aalst. Nat. Historie Koppeschaar. i Fransch Teekenen Teekenen Rekenkunde Aardrijksk. j Hollandsch Fransch Dirksen. I Algebra van Aalst. Algem. Gesch. van Oordt. Hollandsch Dirksbn. Vadert Gesch. ten Brink. Engelsch. Bülkley. v. Wagenii DiRKSE! v. Ned. I. ten Brink. Historie Koppeschaar. Meetkunde. v. Sillevoldt. Teekenen v. Wageningen. Teekenen v. Wageningen. Kosmogr. v. Wageningen. Algem. Gesch. van Oordt. Engelsch. Bülkley. Fransch Chatelain. Duitsch Bruck. Vadert Gesch. ten Brink. Boekhouden van Aalst. Nat. Historie Koppeschaar. Scheikunde Koppeschaar. Meetkunde. 1 Fransch Chatelain. Natuurkunde v. i Wiskunde v. Sillevoldt. Vad. Gesch. en Aardrijksk. ten Brink. Engelsch. Bülkley. Natuurkunde v. d. Waals. Teekenen. v.Wageningen. Teekenen. v.Wageningen. Werktuigk. v. Wageningen. Engelsch. Bülkley. Fransch Chatelain. Kosmogr. V. Wageningen. Duitsch Bruck. Beschr. Mk. v. Wageningei^ Hollandsch ten Brink. Scheikunde. Koppeschaar. Teekenen Schmidt Cr. Teekenen Schmidt Cr. Staatshuish. ten Brink. Meetkunde. v. Sillevoldt. GeologieKoppeschaar. vanTJordt. Koppeschaar. Dirksen. Dirksen. van Aalst. van Oordt. Dirksen. Meetkunde. v. Sillevoldt. Fransch Chatelain. Werktuigk. v. Wageningen. Teekenen Schmidt Cr. Algebra v. n. Waals. Engelsch. Bülkley. 9—10 10- 11 11— 12 1— 2 2— 3 3— 4 Duitsch Bruck. Hollandsch Dirksen. 9—10 10— 11 11- 12 1— 2 2— 3 3— 4 10— 11 11— 12 1— 2 2— 3 9 tot 10 10— 11 11— 12 1— 2 2— 3 3— 4 9—10 10- 11 11— 12 1—2 2 -3 3—4 Algebra i Algem. Beschr. Mk. v. Wageningen. v.Sillevoldt.! Aardrijksk. Chatelain. I Scheikunde. Schooljaar Meetkunde. van Aai enknnde. v. d. Waals. Hollandsch Dirkses tkunde. v. Sillevoldt. erl. Gesch. ten Brink. eiknnde Koppeschaar. Engelsch. Bulkle: m. Gesch. van Oordt. Fransch Chatku ach Bruck. enen Schmidt Cr. Hollandsch Dirksb tarnde. Koppeschaar. Fransch Ciiatel inkunde v. D. Waals. Duitsch Bruck. Rekenkundevan Ai t1. Gesch. ten Brink. Fransch Chatei tknnde. v. Sillevoldt. Algem. Gesch. van Oo schChatelain. Engelsch. Bulkli enen Schmidt Cr. Vadert Aardr. ten Bk d. B logr. vL Wageningen. Fransch Chatelain. Scheikunde Koppeschaar.! Algem. Gesch. vanOordt. Hollandsch ten Brink. Aardrijksk. van Oordt. Aardrijksk. van Ooi tkunde. v. Sillevoldt. Vaderl. Gesch. ten Bki isch Chatelain. sch Bruck. Meetkunde. v. Sillevoldt. im. Gesch. van Oordt. Meetkunde. van A» n. Gesch. van Oordt. l -v sillevoldt.! Algei o V. Wageningen.: Natuurkunde v. d. Waals. Scheikunde. .Koppeschaar. v. Wageningen. Duitsch Bruck. Natuurkunde v. d. Waals. Algem. Gesch. van Oordt. Staatsinrigting. ten Brink. Natuurkunde v. D. Waals. Scheikunde. Koppeschaar. Werktuigk. v. Wageningen. Staatshuish. ten Brink. Algebra v. d. Wi tkunde v. Sillevoldt. Duitsch Bruck, isch Chatelain. Rekenkunde van Aiijiiiirkunde v. D. Waals. Teekenen Nat. Historie Koppesch Irijksk. van Oordt. van Aalst. Gesch. van Oordt. i Rekenkunde van Aalst. Vaderl. Aardr. ten Brink. Gymnastiek Vaderl. Gesch. ten Bk schChatelain. Algebra v. d. Waals. Algebra v. 1 w Teekenen Nat. Historie Koppesci Isch. Bülkley. Ara. A Guans. UVHClKUllUt;. i\ur rtocii AAK d. Waals. Boekhouden van Aalst. Dirksej bra v. d. Waals. Werktuigk. v. Wageningen. Fransch Chatelain. iz Hollandsch ten Brink. Duitsch Bruck. Fransch Dirksen. Rekenkunde van Aalst. Nat. Historie Koppeschaar. Vaderl. Aardr. ten Brink. I Engelsch. Bülkley. 1 Duitsch Bruck. Stijloefening. DirksE kunde Duitsch Bruck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 160