Namens de Commissie voornoemd C. A. van deb Kemp, Voorzitter. P. A. van den Velden, Secretaris. vacaturedoor dit ontslag ontstaanis echter voorzien door de benoeming tan Jhr. Mr. P. A. van den Velden, die deze be noeming heeft aangenomen. In het onderwijzers-personeel kwam geene wijziging voor. Allen kweten zich met lof van de hun opgelegde taak.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 163