STAAT der vier klassen van het Gymnasium te s Gravenhage schooljaar 1866/7. 13 8 If ff 5 H H ultimo Julij 1867, bestaat derhalve het De 37 leerlingen waren gerangschikt als volgt: de 1ste klasse telde 11 scholiereneen wegens ziekte vertrokken. één gaat niet over. twee vóór het examen vertrokken, allen tot de academie gepromo veerd. Op dit oogenblik Gymnasium uit 29 leerlingen, iu drie klassen verdeeld; de nieuwe eerste klasse zal worden zaamgesteld uit candidaten, die zich nog moeten aanmelden. 2de 3de 4de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 175