R. Ward Bulkley, PROGRAMMA DER LESSEN voor de school van 'Voorbereidend Hooger Onderwijs mei vierjarigen cursus, Tweede Ajdeeling van het Gymnasium te ’s Gravenhageschooljaar 18671868. Bijlage W. LEERAARS: Iste KLASSE. c. L. Chatelain, M. R. Bruck Dr. L. R. BEYNEN, Rector. Br. C. VAN OSENBRUGGEN. Conrector. a. Grif.ksch, 7 uren ’s weeks. Etymologie, tot en met de meest gebruikelijke verba anomale. De voornaamste regels van de Syntaxis. Spraakkunst van Dr. Pluygers. Amsterdam 1860. (2de druk). Themata uit het 1ste stukje van Dr. v. n. Es. J. van Aalst, J. D. van der Waals, Dr. J. W. G. van Oordt in de Algemeene Geschiedenis. Dr. J. Rutgers in de Grieksche Taal- en Letterkunde. Dr. C. van Osenbruggen in de Latijnsche Taal- en Letterkunde. Dr. H. Mulder, Dr. L. R. Beynen in de Grieksche en Latijnsche Taal, in de Latijnsche TaalNederlandsche Taal en de Vaderlandsche Geschiedenis, in de Fransche Taal- en Letterkunde, in de Hoogduitsche Taal- en Letter kunde. in de Engelsche Taal- en Letterkunde, in de Reken-, Stel- en Meetkunde, in de Natuurkunde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 176