d. b. d. a. d. a. c. b. c. a. b. a. b. c. c. d. 1) Alleen de laatste Teubner’s uitgaven van de klassieke auteurs worden op het Gymnasium aan de leerlingen voor ’t dagelijksch gebruik toegestaan. Woordontleding en vertaling uit het Griekseh leesboek, uit gegeven door Dr. Cobet en Dr. de Gelde», Leiden 1865. (2de druk), later uit de Anabasis, uitgegeven door Dr. Cobet Leiden 1859. b. Latijn, 8 uren. Etymologie, tot en met de verba anomala. De voornaamste regels van de Syntaxis. Spraakkunst van Dr. Billkoth, vertaald door Dr. Mehler. Gorinchem 1858. Themata volgens dictee. Woord- en zinsontleding en vertalinguit de Levens van Nepos 1 C. Nedeklandsche taal, 2 uren. Spraakkunst, naar Dr. Kern’s Handleiding, 2de stukje Krommenie 1864. (3de druk). Vertalingen en opstellen. Lezing en verklaring van den Gfjsbrecht van Amstel en den Lucifer van Vondel, uitgegeven in het Pantheon van Roelants. Kunstmatige voordragt. d. Fkansch, 2 uren. Spraakkunst, volgens de grammaire van Poitevin. Opstellen over onderwerpen naar eigen keus. Lezing en verklaring van een treurspel van Raeine, van een blijspel van Molière en van le Conscritde 1813 van Chatrian. Korte geschiedenis der letterkunde, van de vorming der taal tot de eeuw van Lodewijk XIV. e. Hoogduitsch 2 uren. Spraakkunst volgens het Lehrbuch der deutschen Sprache en het Sprachlese- und Uebuugsbuch van Bruck, 1865. (2de druk). Vertaling in het Duitsch uit de Musterstücke niederlandischer Prosa van denzelfdenAmsterdam 1867. Lezing en verklaring van de Geschichte des Abfalls der Niederlande van Schiller.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 177