'3 1 a. b. c. Tide KLASSE. a. b. c. Een gedeelte der Algemeene Geschiedenis »g. Natuurkunde, 1 uur. Warmte. a. b. c. 11. Algemeene geschiedenis, 2 uren. van de nieuwe Geschiedenis, volgens het overzigt van Dr. van Oordt, Haarlem 1865. 28 uren. a. Gkieksch, 8 uren 's weeks. Herhaling van het geleerde en vervolg van de beoefening der Spraakkunst gepaard met het maken van themata uit het 2de stukje van Dr. v. d. Es. Voortzetting van de verklaring van de Anabasis, gevolgd door die van gedeelten uit de Ilias en Odyssee, vooral met het oog op ’t Homerisch taal-eigen later die van de Orationes selecte van Lysias, uitgegeven door Dr. v. Herwerden. Grieksche en Romeinsche Godenleer en fabelkunde. g. Wiskunde, 2 uren. Rekenkundeherhaling van het geleerdewaaraan zich weldra de behandeling van de reken- en meetkundige Reeksen zal aansluiten. Stelkunde: herhaling van het geleerde en voortzetting daal van volgens de werken van Badon Ghyben en Strootman. Het oplossen van vraagstukken door den leeraar op te geven. Meetkunde: veelhoeken in en buiten den cirkel. Engelsch, 2 uren. Spraakkunst, volgens Sadler’s Grammaire Pratique. Vertalingen uit Sadler's Thèmes gradués, 2de partie. Lezing en verklaring van the Vicar of Wakefield van Gold smith. t>. Latijn, 8 uren. a. Voortzetting van het onderwijs in de Spraakkunst. b. Themata, volgens Reitz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 178