c. a. ’t Voorhout van ’s Gravenhage c. van e. c. a. c. a. c. het onderwijs tot a. van de vroegste tijden tot den het Tafereel der Noord-Nederl. voortzetting van volgens het Lehrbuch en het i van Bruck. de Musterstiicke nieder- landischer Prosa van denzelfden. Lezing en vertaling van die Jungfrau van Orleansvan Wilhelm Tellvan Wallenstein en van Gedichte van Schiller. f. Engelsch, 1 uur. Voortzetting der Spraakkunst. b. Dictées en opstellen. Lezing en verklaring van Dickens’s Nicholas Nickleby (le deel). g. Wiskunde, 2 uren. Stelkundeherhaling en de logarithmen. b. Meetkunde: de inhoudsmeting der vlakke figuren (planimetrie). Voortzetting van Nepos, gevolgd door de lezing en verklaring van stukken uit Caesar de Bello Gallicouit de Metamorph. van Ovidiuslater door die van de oratt. pro Archia en de Imperio Cn. Pompeji von Cicero. C. Nedeel. taal en Vadekl. geschiedenis, 3 uren. Spraakkunst, volgens Dr. Keen’s Handleiding, 2de stukje. b. Oefening in stijl. Lezing en verklaring van C. Huijgens. rf. Kunstmatige voordragt. Vaderlandsche geschiedenis Munsterschen vredenaar Gesch. v. Jonckees, Sneek, bij v. Deuten en Bleekee. d. Feansch, 1 uur. a. Opstellen over vrij gekozen onderwerpen. b. Lezing en verklaring van een treurspel van Racinevan een blijspel van Molière en van een der Romans van Chatrian. Korte geschiedenis der letterkunde van de eeuw van Lode- wijk XIV tot het Consulaat. e. Hoogduitsch, 2 uur. Voortzetting van de taalstudie, Sprach- lese- und Uebungsbuch b. Vertalingen in het Duitsch uit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 179