Dr. v. d. Es. d. 1 28 ureu. lilde KLASSE. a. d. b. c. b. c. a. b. c. cl. Fransch, 1 uur. Vrije opstellen. Oefening in mondelinge voordragt. Lezing en verklaring van eenige stukken uit CorneilleKacine en Molière, alsmede uit Hécits des Temps Mérovingiens van Augustin Thierry. C. Vaderlandsche geschiedenis, 2 uren. Van den Munsterschen vrede tot onzen tijd, volgens het werkje van Jonckers. g. Natuurkunde, 1 uur. Magnetisme en statische Eleclriciteit. h. . Algemeene geschiedenis, 2 uren. Oostersche en Grieksche Geschiedenis, volgens het Overzigt van Dr. van Oordt. a. Grieksch 11 uren ’s weeks. Herhaling der Etymologie. Systematische behandeling der Syntaxis. Vertaling uit de stukjes van de theinata van Dr. v. d. Es. Lezing en verklaring van gedeelten uit de Ilias, van Demos thenes (ed. Teubner, vol I). Grieksche Antiquiteiten, naar het werkje van b. Latijn 10 uren. Herhaling van de Spraakkunst. Opstellen in het Latijn naar Süpfle. Lezing en verklaring van stukken uit Livius van Cicero’s oratio pro Milone, van gedeelten uit de Aeneïs van Virgilius, van eenige Odae (Lib. I, II et III) van Horatius. Cursorische lectuur van Sallustius (Bellum Jug.) en van de Fasti en de Metamorph. van Ovidius. Komeinsche Antiquiteiten, naar het boekje van Dr. Schnei- ther, herzien door Dr. v. d. Es.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 180