den tijd van het d. c. vertalingen uit Vinet, Littérature de a. b. 32 uren. IVde KLASSE. a. b. d. e. a- b. a. b. c. Geschiedenis van Dr. van Ookdt. h. Algemeene geschiedenis, 3 uren. de middeneeuwen volgens het Overzigt van Korte geschiedenis der letterkunde van Consulaat tot onzen tijd. f. Engelsch 1 uur. Dicteesopstellen en l’age mür. Lezing en verklaring van Dickens’s Nicholas Nickleby (2e deel) en van Byron’s Prisoner of Chillon. g. Wiskunde, 2 uren. Stelkunde: de logarithmen. Meetkundeligchaamsmeting (stereo metrie). g. Natüükkunde, 1 uur. Dymanische Electriciteit. a. Gkieksch 11 uren ’s weeks. Voortzetting van de taalstudie. Vertalingen uit de stukjes van de themata van Dr. v. i>. E§. Lezing en verklaring van Demosthenes (ed. Teubn. vol. Ill), van stukken uit Herodotus van de Bacch® van Euripides de Antigone van Sophocles en de Nubes van Aristophanes. Cursorische lezing van Homerus. Geschiedenis der Grieksche letterkunde. e. Hoogdüitsch 1 uur. Opstellen over op te geven onderwerpen. Lezing en verklaring van Maria Stuart van Schillervan EgrnontGötz von Berlichingen en van Hermann und Dorothea van Göthe. Geschiedenis der letterkunde, volgens: die klassischen Perioden der deutschen Literatur. I. Abtheil. van Bruck. Deventer 1867.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 181