a. van d. d. f. Engelsch 1 uur. Vrije opstellen. Spreekoefeningen d. e. a. b. b. c. a. b. c. a. b. c. van vertalingen d. Fransch 1 uur. Vrije opstellen. Spreekoefeningen. Lezing en vigne van V. Hugo en van Michelet’s Renaissance. Terugblik op de geschiedenis van de letterkunde van de 16de, 17de en 18de eeuw, vooral in verband met de voort brengselen op dat gebied in onzen tijd. verklaring van l’Ecole des Vieillards van Dela- den Hernani en les Chants du Crépuscule van e. Hoogduitsch, 1 uur. Vrije opstellen. Spreekoefeningen. Lezing en verklaring Faust van Göthe. Voortzetting van de geschiedenis der letterkunde van Lessing tot op onzen tijd, volgens de Chronol. Tabelle van Bruck. b. Latijn, 10 uren. Vrije opstellen en overzettingen in het Latijn door den leeraar uit eenig auteur geleverd. Spreekoefeningen. Lezing en verklaring van Cicero’s oratio in Verrem de Suppliciisvan de Annales van Tacitusvan Horatius Odae (Lib. IV), Satirse et Epistoke. Cursorische lectuur van Livius en van Virgilius. Geschiedenis der Latijnsche letterkundenaar het boekje van Dr. v. n. Es: Letterkunde der Grieken en Romeinen. van Torquato TassoIphigenie en C. Vaderlandsche geschiedenis, 2 uren. Geschiedkundige behandeling van de Nederlandsche staatsinstel lingen, volgens het kort Overzigt van Dr. Beynen, ’s Gra- venhage 1865 (3de druk).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1867 | | pagina 182